Γενική Συνέλευση

THN ΠΕΜΠΤΗ 14/11 ΩPA 11.00 ΣTΟΝ P/Σ ME TA EΞHΣ ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ:
1. ΣYZHTHΣH ΓIA NOMIKO ΦOPEA ΠOY ΘA AITHΘEI THΣ AΔEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΣTAΘMOY.
2. EΓKPIΣH KAI ΨHΦIΣH NOMIKOY ΦOPEA ΠOY ΘA AITHΘEI THΣ AΔEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΣTAΘMOY.ΣE ΠEPIΠTΩΣH ΠOY ΔEN EΠITEYXΘEI H NOMIMH AΠAPTIA ,1/2 TΩN EPΓAZOMENΩN ΠΛEON ENOΣ.AN ΔEN EΠITEYXΘEI AΠAPTIA, H Γ.Σ ΘA ΣYΓKΛHΘEI ΣΤΙΣ 20/11 ΩPA 11.00 ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ME TA IΔIA ΘEMATA. ΣTHN 3H ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH, AΠAPTIA ΠPAΓMATOΠOIEITAI ME OΣOYΣ ΠAPIΣTANTAI.