ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Την Πέμπτη  14 Νοεμβρίου  στις εγκαταστάσεις του FLASH 96 πραγματοποιήθηκε η 2η Γ.Σ των εργαζομένων με θέματα Ημερησίας Διάταξης:


 1.  Συζήτηση για το νομικό φορέα που θα αιτηθεί της άδειας λειτουργίας του σταθμού.
 2.  Έγκριση και ψήφιση του νομικού φορέα που θα αιτηθεί της άδειας λειτουργίας του σταθμού.


Κατά την Γ.Σ και σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση που είχε αποσταλεί στους εργαζόμενους  σημειώθηκε απαρτία (29 εργαζόμενοι)  και ακολούθησε, κατόπιν εισηγήσεων-προτάσεων που έγιναν, μυστική ψηφοφορία.

                                        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


 • ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 29
 • ΨΗΦΙΣΑΝ :    28


ΕΛΑΒΑΝ:

 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ     0
 • ΙΚΕ/ΑΕ                      28
 • ΛΕΥΚΑ                      0


Βάσει της καταμέτρησης των ψήφων και κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε το τελικό νομικό πρόσωπο που θα αιτηθεί της άδειας λειτουργίας του σταθμού να είναι ΙΚΕ/ΑΕ. Εν συνεχεία,  κατόπιν προτάσεων αλλά και της προεργασίας που έχει γίνει, θα επιλεχθεί ένα εκ των δυο νομικών προσώπων (ΙΚΕ ή ΑΕ) ως καταλληλότερο.

Επίσης, κατά την χθεσινή Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε ομόφωνα οι:

 1. Δημήτρης Νικολόπουλος
 2. Θάνος Τσιμέκας
 3. Σπύρος Ηλιάδης
 4. Δημήτρης Κρικέλας

να διαχειριστούν τις μετέπειτα διαδικασίες που προκύπτουν από την απόφαση της Γ.Σ, πάντα σε ανοικτή επικοινωνία με τους συναδέλφους και με γνώμονα την διασφάλιση των συμφερόντων και των 52 εργαζόμενων.