Αυτή είναι η σελίδα των αιτούντων εργαζομένων για την συχνότητα 96 FM

Είμαστε εργαζόμενοι στον ραδιοφωνικό σταθμό FLASH 96, αιτούντες προς το ΕΣΡ για την εφαρμογή του άρθρου 32 του Νόμου 4109/2013.

Με την αίτηση προς το ΕΣΡ ( Αρ. Πρωτ. 2631) ζητήσαμε τη μεταβολή του φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο FLASH 96 FM Νομού Αττικής, αντικαθισταμένης της εταιρείας με την επωνυμία FLASH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ -  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Α.Ε δια του νομικού προσώπου που συστήσαμε εμείς ως εργαζόμενοι του ραδιοφωνικού σταθμού. Αίτημα το οποίο έκανε αποδεκτό  το ΕΣΡ τον Μάιο του 2013 (Απόφαση Αριθμ. 218/30.4.2013).

Όλοι μας εργαζόμαστε στον ραδιοσταθμό FLASH 96 από 15 - 24 χρόνια. Και όλοι παραμένουμε απλήρωτοι εδώ και δύο χρόνια από την εταιρεία FLASH ΑΕ συμφερόντων Π. Κυριακίδη.


Από τον Νοέμβριο του 2012 και μέχρι σήμερα ο σταθμός υπολειτουργεί.  Ελπίζουμε πως πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε δυναμικά.